1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen?

Moet ik bijscholing volgen?

Categorie: Compliance

De bijscholingsplicht in compliance wordt uitgedrukt in uren. Om uw inschrijving als erkende compliance officer te behouden, dient u 40 bijscholingsuren te volgen per periode van 3 jaar. Voor een tweedelijns compliance officer gaat het om 20 uren per periode van 3 jaar.

Wie dient 40 bijscholingsuren te volgen per periode van 3 jaar?

De compliance officers ingeschreven bij de FSMA als erkende compliance officers/-verantwoordelijken voor de compliance functie bij een gereglementeerde onderneming, moeten vanaf het slagen voor het examen, deelnemen aan een opleidingsprogramma bij een erkende opleidingsinstelling.

Wie dient 20 bijscholingsuren te volgen per periode van 3 jaar?

  • De kandidaat-compliance officers moeten, vanaf het slagen voor het examen, deelnemen aan een opleidingsprogramma.
  • Bovendien moet ook iedere andere persoon die het examen voor compliance officers succesvol heeft afgelegd, maar nog niet als erkend compliance officer/verantwoordelijke voor de compliance functie in een gereglementeerde onderneming is aangewezen, een opleidingsprogramma volgen indien hij later, op het moment waarop hij alsnog als compliance officer in een gereglementeerde onderneming wordt aangewezen, wil laten gelden dat hij voor het examen is geslaagd.
  • Let op, de andere personen die opdrachten uitvoeren (de medewerk(st)ers van de compliance cel van de gereglementeerde onderneming), dienen ook aan zo’n opleidingsprogramma deelnemen.

Andere vragen in deze categorie

  1. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?