1. Home › 
  2. › 
  3. Update van de Europese agenda en impact op de financiële sector

Update van de Europese agenda en impact op de financiële sector

Europa heeft de jongste decennia te maken met een ganse reeks uitdagingen. Zo is er vooreerst de grote financiële crisis van 2008 waarbij het ganse banksysteem onderuitging. Die crisis werd gevolgd door zware problemen in een aantal lidstaten die financiële steun nodig hadden. Dit kon leiden tot een uiteenspatten van de gezamenlijke munt. Daarna kwam de Brexit eraan. Europa ontsnapte evenmin aan de COVID-crisis. Bovendien lijkt de cohesie tussen de lidstaten niet altijd zeer solide aangezien sommige lidstaten, onder andere Polen en Hongarije, neigen naar toenemend nationalisme. Europa ontsnapt niet aan de wereldwijde veranderingen, zoals de oorlog in Oekraïne, waar Europa en andere bondgenoten hun schouders onder zetten. Maar Europa houdt stand en er wordt gewerkt aan oplossingen voor al deze uitdagingen. Het spreekt vanzelf dat deze situatie een zware impact heeft op het financiële systeem en op de banken.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Financieel
Niveau Advanced
Leervorm Live Webinar

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

14/03/2023 - 09:00u - 12:30u - Update van de Europese agenda en impact op de financiële sector

21/11/2023 - 09:00u - 12:30u - Update van de Europese agenda en impact op de financiële sector

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen geïnteresseerd in het veranderingsproces van de wereldpolitiek en -economie, en hoe dit ons leven en de financiële sector in Europa stuurt.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Freddy Van den Spiegel
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management