1. Home › 
  2. › 
  3. Update fiscaliteit: what's new?

Update fiscaliteit: what's new?

Deze opleiding heeft als doel jou wegwijs te maken in de meest recente fiscale aspecten van de woon- of andere onroerend- goedkredieten.

Categorie Financieel
Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding

Punten

  • Verzekeringen: 4 p/u
  • Bank: 4 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 4 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
600.013

Beschikbare data

02/03/2023 - 09:00u - 17:00u - Update fiscaliteit: what's new?

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door alle bankmedewerkers in contact met het publiek of met een andere adviesfunctie.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

Inleiding.

Overzicht van alle bestaande fiscale stelsels.

Volledig en schematisch overzicht van de fiscale aspecten van onroerend goed kredieten.

Praktische toepassingen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.

Docenten

Maurice De Mey
Retail banking
Taxation & regulations
Credits