1. Home › 
  2. › 
  3. Individueel coachingtraject

Individueel coachingtraject

Erkent u zich in één van volgende situaties:

• U ervaart moeilijkheden om op te komen voor uw eigen mening of idee op een assertieve manier

• Uw (schriftelijke of mondelinge) communicatie bereikt het vooropgestelde doel niet

• U ziet door de bomen het bos niet meer en vraagt zich af wanneer en hoe u welke taak het best zou aanpakken

• U ervaart moeilijkheden om uw tijd goed te ‘managen’

• U vindt het moeilijk om voor een groep te spreken

• U vindt het moeilijk om presentaties op een overtuigende manier te geven

• U functioneert (nog) niet goed (meer) in bepaalde leiderschapsvaardigheden (bv. geven van feedback, motiveren van uw medewerkers, bepalen van objectieven, evalueren van uw medewerkers,…)

• U functioneert niet (goed) (meer) omwille van negatieve stressbeleving of burnout

Doelstellingen

Na het volgen van dit Individueel Coachingtraject zal u

• Beschikken over nieuwe inzichten/methodes/technieken

• In staat zijn deze toe te passen in uw dagdagelijkse werking en deze te verankeren

• Zich zekerder voelen én performanter zijn

Doelgroep

Iedereen die zich verder wenst te ontwikkelen en (nog) performanter wenst te worden in een bepaalde situatie en/of competentie

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

Gemiddeld ziet een individueel Coachingtraject er als volgt uit:

• Intake tussen u (Coachee) en Coach (1 uur)

• Daarop aansluitend Intake tussen u, uw Manager en Coach (1 uur)

Doel: Aligneren rond doelstellingen van het Coachingtraject - Rol van de Coachee, de Manager en de Coach - Methodologie

• 3 à 4 coachingsessies (van gemiddeld 1,5 uur) tussen u en de Coach

• Afsluitsessie tussen u, uw Manager en de Coach (1 uur)

Doel: elkeen koppelt terug rond de vastgestelde vorderingen en wat hiertoe heeft bijgedragen - Acties worden gedefinieerd om het aangeleerde verankerd te houden en om te bepalen hoe u en uw Manager hierin beiden een positieve rol blijven spelen.

Praktische informatie

Duurtijd: 3 à 4 coachingsessies

Uren: 1,5 uur ( 1 lesuur per dag)

Plaats: De coachingsessies vinden plaats op een onderling overeengekomen plaats. Dit kan zowel in digitale vorm zijn als een coaching 'al wandelend' in de natuur.

Extra info:

• Een individueel Coachingtraject verloopt volledig in confidentialiteit tussen u en de Coach;

• U bepaalt als Coachee zelf wat u van uw coachingtraject deelt met uw Manager met de bedoeling hem/haar optimaal mee te betrekken in dit veranderingsproces;

• Een individueel coachingtraject duurt gemiddeld tussen 3 à 6 maanden;

• De coachingsessies vinden plaats op een onderling overeengekomen plaats. Dit kan zowel in digitale vorm zijn als een coaching 'al wandelend' in de natuur

• De Coach blijft doorheen het ganse coachingtraject - naast de coachingsessies - ook beschikbaar per Email, per telefoon, ….

Methodologie

Vorm: Individueel traject