Seminaries “Sociale vaardigheden”

Assertief en positioneel onderhandelen

Doelstelling

Onderhandelen hoort bij ons professionele leven en daarbuiten. Hoe haal ik de beste verkoopsdeal binnen? Op welke manier beding ik de hoogste korting? Wanneer haal ik het meest uit een sollicitatie? Kortom: hoe bereik ik mijn vooropgesteld doel, rekening houdend met mijn eigen belangen en de belangen van de andere partij? Het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de relatie is in vele gevallen een even belangrijk aandachtspunt.

Het vermogen om goed te onderhandelen, is een nuttige sociale vaardigheid. Wie de kunst verstaat om doeltreffend te onderhandelen, staat altijd sterker. En het boeiende is: iedereen kan het leren...

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • uzelf te analyseren en bij te sturen;
 • de structuur van het onderhandelen te kennen en deze consequent toe te passen;
 • de meest doeltreffende negotiatiestijl te kunnen hanteren in verschillende omstandigheden;
 • het doel van het gesprek concreet te kunnen formuleren en hierover instemming te kunnen verkrijgen;
 • in staat te zijn de kracht van verschillende vraagtechnieken en het creatief denken te laten gelden;
 • concrete tips en tricks te bezorgen om effectief om te gaan met onderhandelingssituaties waarin uzelf bent betrokken;
 • zich beter ‘gewapend’ te voelen bij toekomstige onderhandelingen, zowel situaties waar u ten volle vasthoudt aan uw eigen belangen en positie als situaties waar u tot een win-win-oplossing wenst te komen.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedereen die in aanraking komt met onderhandelingssituaties (zowel ten aanzien van klanten als ten aanzien van collega’s of het management);
 • iedereen die creatief wenst om te gaan in situaties met tegengestelde belangen.

Voorkennis

Basic Level:  Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Deze 2-daagse opleiding is als volgt opgebouwd:

Dag 1

 • Definitie van ‘onderhandelen’
 • Kenmerken van een onderhandelingsgedrag
 • De 6 vuistregels voor een goede onderhandelaar
 • Fasen in een onderhandelingsproces
 • Soorten onderhandelingen
 • Concrete simulatie-oefeningen met feedback
 • Persoonlijk actiepunt: wat ga ik nu in de praktijk brengen?

Dag 2

 • Uitdiepen van 2 soorten onderhandelingen
  • Positioneel onderhandelen
  • Assertief onderhandelen

Praktische informatie

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u - 17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

Datums

Assertief en positioneel onderhandelen - Interesselijst

Assertief en positioneel onderhandelen

 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Assertief en positioneel onderhandelen - Dag 2
  Datum: wachtlijst