Seminaries “Sociale vaardigheden”

The Innovation Game

Doelstelling

Stilstaan is achteruitgaan. Om te overleven, moeten we innovatief zijn. Maar hoe beginnen we eraan? Hoe krijgen we iedereen mee? Hoe stimuleren we een innovatiecultuur met innovatieve werknemers, teams en processen? Het zijn vragen waar we allemaal mee te maken krijgen.

The Innovation Game is ontwikkeld ism UGent. The Forge vormde de kennis van meer dan 30 jaar onderzoek over deze thema’s om tot een interactieve game waar u de meest innovatieve beslissingen tracht te nemen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • De parameters van een innovatief klimaat te erkennen;

 • Medewerkers en teams te stimuleren om innovatiever te zijn;

 • Een innovatief proces te stimuleren;

 • Het innovatieproces op een wetenschappelijk onderbouwde manier te voeren, gaande van ideegeneratie, over ideeselectie tot ideepromotie.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • ieder die inzicht wil verwerven in een innovatief klimaat en innovatief proces

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding

Programma

Inhoud

Door middel van een serious game worden deelnemers uitgenodigd om te reflecteren over innovatie. Theorie wordt afgewisseld met improvisatie-oefeningen, rollenspelen, videofragmenten, etc…

Een serious game is een klassikale opleiding waarin spelelementen gebruikt worden. De nadruk blijft echter liggen op opleiding.

De cursus is opgevat als een praktijkgerichte workshop waarin de deelnemers de behandelde concepten en technieken toepassen door middel van concrete voorbeelden, korte discussies en oefeningen.

Het cursusmateriaal omvat een handout met de belangrijkste bevindingen uit de innovation game en een gids om een wetenschappelijk onderbouwd innovatieproces te voeren.

Op het einde van de cursusdag noteren de deelnemers de actiepunten waarin ze aangeven wat ze in navolging van de cursus willen invoeren of veranderen. Indien de deelnemer na afloop van de cursus nog vragen heeft dan kan hij/zij steeds per e-mail bij de lesgever terecht voor een antwoord of advies.

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u -17u (7 lesuren)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal:

 • Powerpoint Presentatie
 • Handouts
 • Innovatiegids

Datums

The innovation Game - 26/04/2019

The Innovation Game

 • The Innovation Game
  Datum: 26-04-2019 09:00 - 26-04-2019 17:00
 • The Innovation Game
  Datum: 26-04-2019 09:00 - 26-04-2019 17:00
 • The Innovation Game
  Datum: 26-04-2019 09:00 - 26-04-2019 17:00
 • The Innovation Game
  Datum: 26-04-2019 09:00 - 26-04-2019 17:00

The innovation Game - Liste d'intérêt

The Innovation Game

 • The Innovation Game
  Datum: wachtlijst
 • The Innovation Game
  Datum: wachtlijst
 • The Innovation Game
  Datum: wachtlijst
 • The Innovation Game
  Datum: wachtlijst