Seminaries “Sociale vaardigheden”

Emotionele intelligentie op de werkvloer

Doelstelling

Volgens het World Economic Forum is 35% van de vaardigheden die we nu nodig hebben in ons werk over vijf jaar niet langer relevant. Andere vaardigheden worden net belangrijker om de huidige (technologische) revolutie te doorstaan. Eén van die ‘nieuwe’ skills is emotionele intelligentie. Van medewerkers zal verwacht worden dat zij hun ‘inzicht in mensen’ kunnen aanwenden om de nodige resultaten te boeken, om aan alle veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Inzicht te krijgen in het belang van emotionele intelligentie;
 • Kennis bij te brengen over wat emotionele intelligentie is;
 • Kennis bij te brengen over hoe emotionele intelligentie kan bijdragen tot het functioneren in de job;
 • Vaardigheden en technieken bij te brengen om de eigen emotionele intelligentie te verhogen.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedereen die binnen de sector op regelmatige basis contact heeft met klanten, collega’s en medewerkers. Zowel voor medewerkers in een leidinggevende positie als niet-leidinggevenden.

Voorkennis

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

 • Wat betekent ‘emotionele intelligentie’?
 • Verschillende soorten intelligentie
 • De 5 pijlers van emotionele intelligentie
  • Pijler 1: zich bewust zijn van de eigen emoties
  • Pijler 2: reguleren van de eigen emoties
  • Pijler 3: veerkrachtig zijn
  • Pijler 4: empathisch zijn
  • Pijler 5: sociaal vaardig zijn

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

De uiteindelijke doelstelling van elk leertraject is dat de aangeleerde inzichten en technieken vertaald worden naar de werkvloer. Dat betekent dat er vooraf met de klant bepaalde leer- en veranderdoelstellingen worden afgesproken die passen binnen een bepaalde organisatiecultuur. Hiervoor baseren we ons o.a. op het 8-veldenmodel (professor Kessels) waar we naast leerdoelstellingen ook evaluatiecriteria vastleggen. Hoe concreter dit kan gebeuren, hoe makkelijker we nadien kunnen meten of het gewenste resultaat behaald is.

Vanuit deze benadering hebben wij een aantal vertrekpunten gedefinieerd:

 • Leren gebeurt in verschillende fasen: voor - tijdens - na
 • Leren gebeurt in een context met verschillende stakeholders
 • Leren moet impact hebben: blended & brain based learning

Opleidingsmateriaal:

 • Syllabi
 • PowerPoint presentatie
 • Video

Datums

Emotionele intelligentie op de werkvloer - 22/03/2019

Emotionele intelligentie op de werkvloer

 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 22-03-2019 09:00 - 22-03-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 22-03-2019 09:00 - 22-03-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 22-03-2019 09:00 - 22-03-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 22-03-2019 09:00 - 22-03-2019 17:00

Emotionele intelligentie op de werkvloer - 03/04/2019

Emotionele intelligentie op de werkvloer

 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 03-04-2019 09:00 - 03-04-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 03-04-2019 09:00 - 03-04-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 03-04-2019 09:00 - 03-04-2019 17:00
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: 03-04-2019 09:00 - 03-04-2019 17:00

Emotionele intelligentie op de werkvloer - Interesselijst

Emotionele intelligentie op de werkvloer

 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Emotionele intelligentie op de werkvloer
  Datum: wachtlijst