Seminaries “Sociale vaardigheden”

Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer

Doelstelling

Iedereen is verschillend, dat is altijd zo geweest. Maar in het professionele landschap kunnen we nu spreken van een populatie-mozaïek door allerlei vormen van diversiteit. Nieuwe stijlen van leiderschap en nieuwe manieren van (digitaal) werken leveren mee hun bijdrage aan grensvervaging en globalisering die van ‘diversity’ een onomkeerbaar feit maken.

Het is belangrijk het mozaïek van verscheidenheid als een harmonisch geheel te laten samengaan; 'inclusiveness' gaat hand in hand met ‘diversity’. Deze opleiding behandelt de talrijke maatschappelijke factoren die het begrip ‘diversity’ zo belangrijk maken in het professionele circuit: vooreerst het wettelijke kader van Europese richtlijnen, het regionale en federale gelijke kansen beleid en de antidiscriminatiewet. Maar ook andere maatschappelijke tendenzen zoals de grensvervagende impact van digitalisering, de economische en culturele globalisering.

Doelgroep

Iedereen die gebruik kan maken van het Febelfin opleidingsaanbod en inzicht wil hebben in het belang van ‘diversity’ in een bedrijfscontext.

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Gedurende deze opleiding zal je, geïnspireerd op de studies van Harvard en McKinsey, de bedrijfseconomische voordelen van een op ‘diversity’ gericht bedrijfsbeleid leren kennen, zoals:

 • de weerspiegeling van de maatschappelijke werkelijkheid (en van het potentiele clienteel);
 • de voorziening op verandering door een bredere waaier aan strategische opties;
 • de betere perceptie van het bedrijf en van de waarden die het voorstaat.

Deze opleiding zal je tenslotte aantonen dat een participative stijl van management, spreiding van verantwoordelijkheden (empowerment), Cultuur van vertrouwen en open discussie de beste voorwaarden zijn om een beleid van ‘diversity’ tenvolle te ondersteunen.

Inhoud

 • Kennismaking en inleiding
 • Situering van het thema in de maatschappelijke context
 • Diversiteit in de werkomgeving
 • Het diversity-spel
  • We stellen de deelnemers een bedrijf in moeilijkheden voor. We delen de goep deelnemers in twee subgroepen met een duidelijk onderscheiden teamprofiel.
  • We laten beide groepen het bedrijfsprobleem analyseren, opties bedenken en de beste oplossing voor de verbetering van de bedrijfsresultaten uitwerken.
 • Bespreking van de resultaten van het ‘diversity-spel
 • Besluit en wrap-up

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info:

 • Tal van praktijkoefeningen en situatieanalyses met persoonlijke feedback.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer - Interesselijst

Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer

 • Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer
  Datum: wachtlijst
 • Ontdek de sterkte van diversiteit op de werkvloer
  Datum: wachtlijst