Seminaries “Sociale vaardigheden”

Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?

Doelstelling

Thuiswerk, flexibel werken, satellietkantoren,... Iedereen heeft de termen wel gehoord en iedereen wordt in zijn omgeving wel geconfronteerd met “Het Nieuwe Werken”. Doelstelling van deze cursus is een beter inzicht te verschaffen in deze nieuwe manieren van werken, je eigen weg hier in terug te vinden, en te leren werken aan een transparante vertrouwensrelatie hieromtrent met je collega’s en leidinggevende.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door werknemers die zelf of in hun team te maken krijgen met nieuwe manieren van werken.

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Tijdens deze opleiding wordt het volgende programma doorlopen:

IK 

 • Speeddating: wie ben ik en wat doe ik hier?
 • Mijn leef- en werkweek op basis van de voorafgaandelijke opdracht
 • HNW in mijn organisatie? 
 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

IK en HNW 

 • Wat is het nieuwe werken precies?
 • Welke vormen van HNW bestaan er?
 • Waarom zou ik kiezen voor HNW?
 • Hoe pak ik HNW concreet aan?

Goede afspraken maken goede vrienden 

 • Hoe maak ik resultaatafspraken met mijn leidinggevende? 
 • Hoe zorg ik voor transparante communicatie met mijn collega’s?
 • Hoe zorg ik ervoor dat er vertrouwen is in mijn relatie met mijn leidinggevende?
 • Hoe zorg ik voor goede afspraken met derden (gezin, familie, buren,…)

Keuzes maken 

Zorgen over “remote werken”:

 • Het gaat niet om meer werken maar beter werken
 • Inzichten: single tasking versus multitasking

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: Voorafgaandelijk aan de opleidingsdag zal een korte opdracht verstuurd worden naar de deelnemers om de werk- en leefweek in kaart te brengen. Tijdens de coaching zorgt de lesgever niet alleen voor de input, maar wordt er ook kennis gedeeld door ervaringen en input van de deelnemers.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker? - Interesselijst

Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?

 • Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?
  Datum: wachtlijst
 • Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?
  Datum: wachtlijst
 • Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?
  Datum: wachtlijst
 • Het nieuwe werken: wat betekent dit voor mij als medewerker?
  Datum: wachtlijst