Seminaries “Sociale vaardigheden”

Hoe omgaan met veranderingen en conflicten?

Doelstelling

Hoe omgaan met verandering en conflicten? Hoe veranderingen en conflicten succesvol aanpakken?

Soms zegt men wel eens ‘verandering is de enige constante’. Veranderingen maken bijna permanent deel uit van ons leven. Toch stellen we vast dat velen onder ons moeilijkheden ervaren ten aanzien van ‘verandering‘. Veranderingen kunnen ook leiden tot (al dan niet uitgesproken) conflicten.

Doelstellingen

Na het volgen van het opleidingstraject ‘Hoe omgaan met verandering en conflicten?’ zal u

 • De impact van emoties in situaties van verandering beter begrijpen en beheren
 • Inzicht hebben in de verschillende factoren die maken waarom men het soms moeilijk heeft met ‘verandering’
 • Beter inzicht hebben in uw persoonlijke attitude tegenover verandering
 • Beter inzicht hebben in de verschillende fasen van een veranderingsproces en de respectievelijke behoeften per fase
 • In staat zijn op een performantere manier om te gaan met verandering
 • In staat zijn anderen beter te begeleiden in een veranderingsproces
 • Over concrete tips en tricks beschikken om effectief om te gaan met conflicten waarin uzelf bent betrokken
 • Over een lijst van do’s-and-don'ts beschikken in geval van conflicten tussen mensen van uw team
 • Zich beter ‘gewapend’ voelen bij toekomstige veranderingen en conflicten

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door:

 • Iedereen die in aanraking komt met verandering
 • Iedereen die performanter wenst om te gaan met veranderingen en conflicten

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Dag 1: 

 • Inventarisatie van veranderingen in ons leven
 • Impact van emoties bij veranderingen 
 • Bepalende factoren die maken dat we het moeilijk hebben met een verandering
 • De verschillende fases in een verandering
 • Inzicht in eigen rol bij veranderingen
 • Concrete simulatie-oefeningen: hoe omgaan met de 5 klassieke reacties op verandering
 • Persoonlijk actiepunt: wat ga ik nu in de praktijk brengen?

Dag 2: 

 • Link tussen verandering en conflict
 • Vanaf wanneer spreken we van een ‘conflict’?
 • Welke soorten conflicten kunnen we precies onderscheiden?
 • Fases in een conflict
 • Mogelijke benaderingen om met een conflict om te gaan
 • Persoonlijke screening van de eigen voorkeur(en) om met een conflict om te gaan en de efficiëntie ervan
 • Inventariseren van drukverhogers en –verlagers
 • Concrete simulatie-oefeningen waarin een conflict wordt aangepakt:
  • Wat zeg ik (niet)? (verbale communicatie)
  • Hoe zeg ik het (niet) (non-verbale communicatie) 
 • Persoonlijk actieplan

Praktische informatie

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Extra info:

 • Voorbereidend intakeformulier dat u als deelnemer zal ontvangen ongeveer 10 dagen vóór de eerste opleidingsdag
 • Twee volledige opleidingsdagen met maximale interactiviteit en praktische bruikbaarheid, waarbij zoveel mogelijk vertrokken wordt vanuit de concrete leefwereld van de deelnemers
 • Concrete opdracht na opleidingsdag 1 om het geleerde uit dag 1 in de praktijk toe te passen
 • Gepersonaliseerd actieplan op het einde van de tweede dag

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Interesselijst

Hoe omgaan met veranderingen en conflicten?

 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Hoe omgaan met veranderingen en conflicten? - Dag 2
  Datum: wachtlijst