Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden - NEW

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Meer bewustzijn te creëren voor gewone en alternatieve activacomponenten in een portfolio;
 • De fundamentele doelstellingen te begrijpen om alternatieve activa toe te voegen (risicospreiding, opbrengstverhoging, afdekking van specifieke  risicoposities);
 • Het publiek vertrouwd te maken met gestructureerde producten als een voorbeeld van een activaklasse die toelaat om zulke doelstellingen te realiseren;
 • Praktijkervaring bij te brengen in het gebruik/de toepassing van gestructureerde producten in verschillende portefeuillesamenstellingen.   

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Deelnemers aan de algemene opleiding “asset management”;
 • Professionals uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij portfolio gerelateerd investeringsadvies en het beheer van retail- of semi-retail klanten;
 • Business support functies zoals risk, compliance en legal die te maken krijgen met diensten voor productvalidatie, verkoopprocessen of portefeuillebeheer.

Niet beoogd

 • Structuur- en prijsspecialisten die werken aan de productiekant bij emitterende instellingen (uitgevende banken)

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist: 

Een goede kennis van investeringsproducten is een vereiste om de cursus van alternatieve assets te volgen.

Het volgen van de algemene opleiding “Fundamenten van asset management” van Febelfin Academy kan voordelig zijn.  Dit is echter geen vereiste voor het volgen van de opleiding “alternatieve assets”.

Programma

Inhoud

 • Introductie tot alternatieve activa
 • Fundamentele kenmerken van gestructureerde producten (verschil met andere activaklassen)
 • Wrappers (fondsen, notes, deposito’s) en types gestructureerde producten (investerings- en hefboomproducten)
 • Details van gestructureerde producten met kapitaalbescherming (obligatie en derivatencomponenten)
 • Gestructureerde producten in een portefeuillecontext
 • Interactieve oefening voor het kiezen van specifieke gestructureerde producten voor uitgekozen doelstellingen in portefeuillebeheer
 • De Belgische markt van gestructureerde producten en een selectie van andere nationale markten in de EU

Wettelijke/regelgevende aspecten worden behandeld in alle bovenstaande opleidingscomponenten in hun praktische context met behulp van relevante voorbeelden uit het echte leven (bv. product PRIIPs KIDs enz.)

Praktische Informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Methodologie:

De opleiding zal worden gegeven als een gemengde opleiding in business/regelgeving met gebruikmaking van, in het eerste deel, standaard lessen ondersteund met power point presentaties.

In het interactieve deel wordt aan de deelnemers gevraagd om, indien mogelijk in kleine groepjes, hun eigen oordeel te vellen over een specifieke uitdaging in portefeuillebeheer, de oplossingen te bespreken met andere deelnemers en de facilitator en de resultaten voor te leggen aan de groep.

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden - Interesselijst

Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden

 • Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden
  Datum: wachtlijst
 • Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden
  Datum: wachtlijst
 • Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden
  Datum: wachtlijst
 • Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden
  Datum: wachtlijst
Download PDF