Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

MAR - Marktmisbruik - NEW

Doelstelling

Deze opleiding zal u in staat stellen de belangrijkheid te begrijpen van de reglementering aangaande het vermijden van marktmanipulatie en handel met voorwetenschap (MAR oftewel market abuse regulation). Marktmisbruik schaadt de integriteit van de financiële markten en schendt het vertrouwen van het publiek. Omwille daarvan is de waakzaamheid en het erkennen van knipperlichten essentieel.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Het juridisch kader door te nemen
 • De professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten
 • De meest voorkomende knipperlichten te benadrukken
 • De integriteitspolitiek en reputatie te onderlijnen
 • De procedures in geval van niet naleven van de wetgeving door te nemen.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedere medewerker van een financiële instelling die een hoeksteenkennis wenst te verwerven.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische en juridische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

 1. De economische context en de financiële markten
 2. De doelstellingen van de (RAM) reglementering
 3. Handel met voorwetenschap
 4. Wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap
 5. Marktmanipulatie
 6. Openbaarmaking van voorwetenschap
 7. De indicatoren
 8. Sancties
 9. Bedrijfscultuur en de implementatie van de wetgeving
 10. Enkele gekende voorbeelden en huisvoorbeelden

Praktische informatie

Duurtijd: halfdaagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

 

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases staan centraal. Tegelijk overladen onze trainers u niet met wetsartikelen of vakjargon, maar ze spreken de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums