Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Hoe uw compliance functie als onderdeel van de drie verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie - NEW

Doelstelling

Als tweede lijnsfunctie maakt de compliance functie deel uit van een coherent geheel van transversale controlefuncties (“3 lines of defense”) en werkt ze samen met de verschillende andere afdelingen binnen de instelling. Binnen dit kader en de geschetste verantwoordelijkheden is een goede samenwerking en coördinatie nodig, onder meer wat betreft het uitwisselen van informatie en het afstemmen van controle-activiteiten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • een overzicht te geven van de verantwoordelijkheden van de verschillende transversale lijnen;
 • een praktische uitdieping te geven van de samenwerking tussen deze verschillende lijnen;
 • bouwstenen aan te reiken om een samenwerkingsmodel uit te werken.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Compliance Officers en zijn/haar medewerkers
 • Interne auditors
 • Verantwoordelijken en medewerkers risk
 • Verantwoordelijken en medewerkers interne controle
 • Verantwoordelijken en medewerkers juridische dienst

Voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

 • De verantwoordelijkheden van de verschillende transversale lijnen:
  • operationele diensten (1e lijn)
  • compliance, risicobeheer en actuariële functie (2e lijn)
  • interne audit (3e lijn)
 • Inzicht geven in:
  • opzet
  • organisatie
  • samenwerking tussen de verschillende lijnen en afdelingen
 • Mogelijkheden aanreiken voor de concrete uitwerking van een aangepast samenwerkingsmodel tussen de verschillende lijnen en afdelingen
 • “bouwstenen” aanreiken voor het uitwerken van een efficiënte coördinatie en samenwerking tussen de verschillende lijnen en afdelingen van de eigen instelling

Opbouw opleiding: De opleiding vertrekt van de eigen situatie en ervaringen van de deelnemers, wordt dieper ingegaan op de praktische invulling hiervan en wordt stil gestaan bij concrete aandachtspunten.

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag

Uren: 09u00 tot 12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Punten: Bijscholingsuren onder voorbehoud goedkeuring FSMA

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: 

 • Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Hoe uw compliance functie als onderdeel van de 3 verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie - Interesselijst

Hoe uw compliance functie als onderdeel van de 3 verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie

 • Hoe uw compliance functie als onderdeel van de 3 verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie
  Datum: wachtlijst
 • Hoe uw compliance functie als onderdeel van de 3 verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie
  Datum: wachtlijst
 • Hoe uw compliance functie als onderdeel van de 3 verdedigingslinies positioneren binnen uw organisatie
  Datum: wachtlijst