Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance

Doelstelling

Een risicogebaseerde benadering maakt een essentieel onderdeel uit van een performante en efficiënte compliance functie. Dergelijke benadering vertrekt vanuit een grondige kennis van de betrokken compliancerisico’s. Om deze risico’s op een correcte en objectieve manier te onderkennen en het concrete belang ervan in te schatten is het beschikken over een gedocumenteerde “Risicobeoordeling” of “Risk Assessment” van belang.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • inzichten bij te brengen inzake de verplichtingen, verwachtingen en standaarden bij de uitvoering van Risk Assessments;
 • inzichten te geven in risicobeoordelingen;
 • bouwstenen aan te reiken voor het uitwerken van Risk Assessments op maat van de eigen instelling.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Compliance Officers en zijn/haar medewerker

 • AML Compliance Officers en zijn/haar medewerkers

 • Interne auditors

 • Verantwoordelijken en medewerkers risk

 • Verantwoordelijken en medewerkers interne controle

Voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

 • Overzicht bieden van het reglementair kader (zoals voorgeschreven door de Anti-witwaswet van 18 september 2017) voor:
  • het Compliance Risk Assessment
  • het AML Risk Assessment
 • Inzichten geven in
  • opzet, organisatie en proces van de risicobeoordelingen (verantwoordelijkheid, betrokkenen, aanpak, rapportering, opvolging resultaten,…);
 • Mogelijkheden aan reiken voor de uitwerking van een aangepaste methodologie (risicofactoren, inherente en residuele risico’s, berekening scores,…);
 • “bouwstenen” aanreiken voor het uitwerken van Risk Assessments op maat van de eigen instelling.

Opbouw opleiding: De opleiding vertrekt van de eigen situatie en ervaringen van de deelnemers. Er wordt dieper ingegaan op de concrete praktische aanpak voor het opzetten en uitvoeren van de Risk Assessments.

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag

Uren: 9u00 tot 12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Punten: Bijscholingsuren onder voorbehoud goedkeuring FSMA

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: 

 • Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance - 19/02/2019

Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance

 • Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance
  Datum: 19-02-2019 09:00 - 19-02-2019 12:30
 • Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance
  Datum: 19-02-2019 09:00 - 19-02-2019 12:30
 • Praktische organisatie en aanpak van risicobeoordeling binnen compliance
  Datum: 19-02-2019 09:00 - 19-02-2019 12:30