Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector

Doelstelling

De macro-economische ontwikkelingen op Belgisch, Europees en globaal niveau hebben een verregaande impact op de financiële sector in de meest brede zin van het woord. Zij beïnvloeden de financiële markten, liggen aan de basis van nieuwe risico’s, maar creëren ook nieuwe opportuniteiten. Het is belangrijk dat wie in de financiële sector werkt of erin geïnteresseerd is, een inzicht heeft in hoe al deze verbanden functioneren, en wat de huidige macro-economische situatie is. Deze opleiding zal uiteraard inzoomen op de economisch-politieke actualiteit, maar zal daarnaast ook de brug leggen naar meer theoretische concepten en verbanden tussen al de verschillende ontwikkelingen en situaties. Je krijgt een beeld van de huidige toestand, maar ook worden er technieken aangereikt om in de toekomst nieuwe ontwikkelingen te kunnen plaatsen in een economische context.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Inzichten te brengen in macro-economische ontwikkelingen op Belgisch, Europees en globaal niveau en hun invloeden op de financiële sector;
 • Economische concepten en theorieën toe te lichten aan de hand van praktische, actuele voorbeelden;
 • Een coherent beeld van de actuele economische situatie te schetsen, zodat in de toekomst de economische berichtgeving beter begrepen/geplaatst kan worden.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • personen zowel met als zonder een economische achtergrond.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Elementen van de reële economie

Basisconcepten van de reële economie en hun onderlinge samenhang, zoals

 • Bruto nationaal product, inkomen en bestedingen
 • Economische groei
 • Consumptie
 • Sparen
 • Investeren
 • Rol van de overheid met economische politiek, begroting en schuld, inkomensherverdeling, overheidstaken
 • Tewerkstelling en werkloosheid

Elementen van de financiële economie

 • Het concept “geld”
 • De rol van de rentevoet
 • Inflatie
 • Financiële intermediatie
 • De centrale bank en de monetaire politiek
 • De financiële markten en hun samenhang met de reële economie

Aspecten van de internationale economie

De reële en financiële economie in een internationale context

 • Internationale handel
 • Wisselkoersen
 • Internationale kapitaalstromen
 • De rol van internationale instellingen zoals het IMF
 • Het project van de Europese Unie

De wereld vandaag

Hier worden alle voorafgaande elementen samengebracht en wordt geschetst hoe de wereldeconomie vandaag evolueert, met een blik op de toekomst:

 • Hoe ziet de wereldeconomie eruit
 • Hoe zijn wij terechtgekomen in de actuele omgeving
 • Welke zijn de grote risico’s en uitdagingen voor de toekomst
 • Hoe reageren de financiële markten op de economische actualiteit

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases staan centraal. Tegelijk overladen onze trainers u niet met wetsartikelen maar ze spreken de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Opleidingsmateriaal

 • PowerPoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector - 18/03/2019

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector

 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 18-03-2019 09:00 - 18-03-2019 17:00
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 18-03-2019 09:00 - 18-03-2019 17:00
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 18-03-2019 09:00 - 18-03-2019 17:00

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector - 06/05/2019

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector

 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 06-05-2019 09:00 - 06-05-2019 17:00
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 06-05-2019 09:00 - 06-05-2019 17:00
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: 06-05-2019 09:00 - 06-05-2019 17:00

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector - Interesse lijst

Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector

 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: wachtlijst
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: wachtlijst
 • Economische uitdagingen en de impact op de financiële sector
  Datum: wachtlijst