Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie? - NEW

Doelstelling

In februari 2018 treedt de Insurance Distribution Directive (IDD), en de nationale implementatie daarvan, in werking. Teneinde ervoor te zorgen dat uw onderneming op deze datum klaar is om dit nieuwe regelgevend kader na te leven, is het aangewezen de implementatie ervan nog een laatste keer tegen het licht  te houden en na te gaan of alle relevante aspecten van de regelgeving zijn afgedekt.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • ervoor te zorgen dat u een goed begrip heeft van de vereisten opgelegd door IDD; 
 • ervoor te zorgen dat u de verschillen tussen IDD en AssurMiFID kent; 
 • de praktische implicaties van IDD te verduidelijken;
 • de gebieden waar nog onduidelijkheid over bestaan te specifiëren.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als ...:

 • verantwoordelijken voor distributie
 • productmanagers
 • compliance officers en medewerkers
 • verantwoordelijke en medewerkers juridische dienst
 • interne auditors
 • medewerkers Interne controle bij verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

 • Achtergrond en stand van zaken van de regelgeving, inclusief vergelijking tussen het Europees kader en de Belgische transpositie teksten en tussen IDD en het bestaande AssurMiFID regime
 • Toepassingsgebied van de regelgeving
 • Toelichting van de gedragsregels, o.a. het IDD inducements en belangenconflicten regime, (met inbegrip van een vergelijking met het huidige AssurMiFID – kader) en praktische implicaties
 • Product governance vereisten, met focus op suggesties rond hoe target market bepalen en opvolgen
 • Toelichting bij de opleidings- en registratievereisten zoals uiteengezet in IDD

Voorbereiding deelnemer: Op ons digitaal leerplatform vindt u de IDD richtlijnen terug. Wij verzoeken u deze door te nemen voor de aanvang van de opleiding.

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve opleidingsdag

Uren: 13u30 - 17u (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Deze opleiding zal gegeven worden in het Engels!

Methodologie

Vorm: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: 

 • PowerPoint presentatie

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.

Datums

De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie? - Interesselijst

De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie?

 • De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie?
  Datum: wachtlijst
 • De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie?
  Datum: wachtlijst
 • De nieuwe Europese richtlijn IDD: Gevolgen voor de verzekeringsdistributie?
  Datum: wachtlijst