Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer

Doelstelling

De opleiding heeft als doelstelling:

 • Veranderingen in businessmodellen als gevolg van hervormingen van de regelgeving en digitalisering;
 • Enterprise Risk Management (ERM): financiële, niet-financiële en opkomende nieuwe risicotypes;
 • Risicobereidheid: link met de strategie en vertaling in dagelijkse beleidsbeslissingen;
 • Balansoptimalisering en financiële planning: dynamiek tussen financieel beheer, zakelijk beheer en ERM.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Risk officers in een zakelijke omgeving, een entiteit of op bedrijfsniveau
 • Business, Risk en Finance officers die betrokken zijn bij risicobereidheid, financiële planning en beheer van financiële resources (kapitaal/liquiditeit/hefboomwerking)

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist: Een goed inzicht in P&L en balansopbouw, alsook in de onderliggende principes van bankreguleringen

Programma

Inhoud

Beginselen van risico en waardecreatie

 • Aandeelhoudersperspectief: Rendement op eigen vermogen, prijs van het aandeel en groei, aandeelhoudersrisico en bronnen van volatiliteit in de resultaten
 • Obligatiehoudersperspectief: Kapitaal- en liquiditeitsbuffers, kredietwaardering, risico voor de obligatiehouder en bronnen van volatiliteit in de resultaten 
 • Relatie tussen volatiliteit (risico), kapitaal en economische waardecreatie
 • Belangrijkste bronnen van waardecreatie in traditionele businessmodellen van banken

Structurele veranderingen in businessmodellen

 • Meer marktgebaseerd financieel beheer van de Europese economie:
  • De onbedoelde gevolgen van de hervormingen van de regelgeving
  • De beleidsincentives voor meer gediversifieerd financieel beheer: bestuursrechtelijke voordelen van verzekeraars en fondsen, securisatienormen, Europese Kapitaalmarktunie
  • De impact van verminderde kredietverstrekking op klantgedragrisico en liquiditeitsrisico
 • De technologische revolutie in contacten met klanten en in interne processen:
  • De strategische rol van data en analyses bij digitaal bankieren
  • De rol van Fintech, Insurtech, Regtech enz.
  • Het toenemende belang van niet-financiële risico’s (cyber, model, data, franchise …)
 • Het mogelijke landschap van het toekomstige financiële ecosysteem:
  • Een combinatie van gereguleerde en niet-gereguleerde instellingen
  • Een scheiding tussen risico’s en waardecreatie van klantencontacten en balansbeheer
  • Vereenvoudiging van transacties en belang van transactieafhandelingsinstellingen (bewaarneming, clearing, betaling, dataopslag enz.)
  • Nieuwe bronnen van waardecreatie en nieuwe risico’s die voortvloeien uit dit ecosysteem

Enterprise Risk Management

 • Een overzicht van financiële en niet-financiële risico’s
 • Concentratierisicobeheer
  • Event-risico: bronnen en impact van interconnecties
  • Systeemrisico: bronnen en impact van correlaties
 • Nieuwe risico’s die voortvloeien uit veranderingen in businessmodellen en in de zakelijke context
  • Cyberrisico, modelrisico, outsourcingrisico
  • Geopolitieke en maatschappelijke risico’s, klimaatrisico
 • Scenariogebaseerd enterprise risk management
  • Waarde en grenzen van gevoeligheidsanalyses
  • Doel en limieten van wettelijk vereiste stresstests
  • Toenemend belang van het inschatten van indirecte gevolgen van mogelijke scenario’s
  • Tijdshorizon om opkomende nieuwe risico’s te integreren in mogelijke scenario’s

Risicobereidheid

 • Prestatiedoelstellingen en risicotolerantie: de risicobereidheidscorridor
 • Van strategie naar risicobereidheidsverklaringen
 • Van risicobereidheidsverklaringen naar risicobereidheidsindicatoren
 • Vertaling naar businessunits, juridische entiteiten en risicotypes
 • Modelgebaseerde en scenariogebaseerde inschatting van overeenstemming met risicobereidheidscorridor

Balansoptimalisering

 • De drie financiële resources: kapitaal, liquiditeit, hefboomwerking
 • De benaderingen voor het inschatten van risico en prestatie: boekhoudkundige, economische, regelgevende en marktgerelateerde benaderingen
 • Prestatieoptimalisering binnen regelgevende, boekhoudkundige, risicogebonden en bedrijfsgebonden beperkingen
 • De rol van ERM in financiële planning, kapitaalallocatie en risicobereidheidsbeheer - De rol van kredietportefeuillebeheer en optimalisatie van liquiditeit op de balans en kapitaalmarktinstrumenten die gebruikt worden om risico’s te beperken of om balansen te optimaliseren

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Deze opleiding zal gegeven worden in het Engels!

Methodologie

Type opleiding: Classroom: Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

 

Datums

Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer - 02/04/2019

Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer

 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: 02-04-2019 09:00 - 02-04-2019 17:00
 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: 02-04-2019 09:00 - 02-04-2019 17:00
 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: 02-04-2019 09:00 - 02-04-2019 17:00

Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer - Interesse lijst

Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer

 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: wachtlijst
 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: wachtlijst
 • Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer
  Datum: wachtlijst