Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Effect van PRIIPS op uw business en operating model - NEW

Doelstelling

Op 1 januari 2018 wordt de PRIIPs Verordening van toepassing. Teneinde ervoor te zorgen dat uw instelling op deze datum klaar is om de Verordening na te leven, is het aangewezen dat de implementatie van de Verordening nog een laatste keer tegen het licht wordt gehouden en wordt nagegaan of alle relevante aspecten van de regelgeving zijn afgedekt.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • De vereisten opgelegd door PRIIPs Verordening te begrijpen,
 • Praktische implicaties en gebieden waar er nog onduidelijkheid bestaat te verduidelijken.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Productmanagers
 • Verantwoordelijken voor distributie
 • Compliance officers en medewerkers
 • Verantwoordelijke en medewerkers juridische dienst
 • Interne auditors
 • Medewerkers Interne controle

Voorkennis

Advanced Level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Achtergrond en stand van zaken van de regelgeving

Toepassingsgebied (incl. extraterritoriale toepassing en de mogelijke gevolgen ervan)

Vereisten voor PRIIP-ontwikkelaars en de praktische implicaties ervan

 • de opstelling en ter beschikkingstelling van het essentiële-informatiedocument (de “KID”)
 • de evaluatie en de herziening van het essentiële-informatiedocument (de “KID”)

De verplichting tot verstrekking van het essentiële-informatiedocument (de “KID”) door PRIIP-distributeurs en de praktische implicaties ervan.

De vereisten op het vlak van klachtenbehandeling.

Praktische informatie

Duurtijd: 1/2 daagse opleiding

Uren: 13u30 - 17u (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Deze opleiding zal gegeven worden door: Patricia Goddet en Jeroen Verplancke

Methodologie

Vorm: Classroom 

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

 • PowerPoint

Datums

Effect van PRIIPS verordeningen op uw business en operating model - Interesselijst

Effect van PRIIPS verordeningen op uw business en operating model

 • Effect van PRIIPS verordeningen op uw business en operating model
  Datum: wachtlijst
 • Effect van PRIIPS verordeningen op uw business en operating model
  Datum: wachtlijst
 • Effect van PRIIPS verordeningen op uw business en operating model
  Datum: wachtlijst