Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde? - NEW

Doelstelling

Gestructureerde beleggingsproducten hebben in tal van klantenportefeuilles hun intrede gedaan. Het is dus belangrijk om goed te begrijpen hoe gestructureerde beleggingen werken. De opleiding wil bijdragen tot een betere kennis van deze populaire beleggingsproducten. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan recente wetgevende initiatieven rond transparantie en klantenbescherming.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • De essentie van gestructureerde beleggingsproducten te doorgronden wat betreft waardering, indekking, intern risicobeheer;
 • Gestructureerde producten te bekijken vanuit een klantenperspectief, vanuit het standpunt van de distributeur of emittent en in een portefeuillecontext;
 • De verschillende (nieuwe) regulatoire concepten rond gestructureerde producten te kaderen en naar relevantie in te schatten.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

 • Juridisch adviseur
 • Compliance officer
 • Risk officer
 • Verantwoordelijke voor (commerciële) productinformatie

Voorkennis

Advanced Level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Deel I:

 • Waar situeren gestructureerde beleggingsproducten zich in het landschap “sparen en beleggen”?
 • Hoe zitten gestructureerde beleggingsproducten in elkaar?
 • Hoe wordt de waarde van gestructureerde beleggingsproducten bepaald?

Deel II:

 • Hoe kunnen we gestructureerde beleggingsproducten logisch onderscheiden? Toelichting aan de hand van recente voorbeelden van verschillende Belgische distributeurs en emittenten.
 • Recente regulatoire evoluties (MiFID2, PRIIPS, …), toegelicht met de kennis uit deze opleiding en aan de hand van voorbeelden.

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: 

 • PowerPoint presentatie

Datums

Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde? - Interesselijst

Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde?

 • Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde?
  Datum: wachtlijst
 • Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde?
  Datum: wachtlijst
 • Gestructureerde beleggingsproducten: hoe werken ze, en wat is hun toegevoegde waarde?
  Datum: wachtlijst