Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Beurstaks: Praktische implementaties - NEW

Doelstelling

Het doel van de opleiding is om een theoretisch kader te schetsen aan de hand waarvan antwoorden kunnen worden geformuleerd op praktische vragen van klanten met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de beurstaks (toepassingsgebied, tarief, mogelijke vrijstellingen, enz.).

Daarnaast zal worden stilgestaan bij de recente uitbreiding van het toepassingsgebied van de beurstaks naar buitenlandse beleggingsplatformen.

Tot slot zullen de principes worden toegelicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

De opleiding richt zich in het bijzonder tot:

 • fiscale cel van financiële instellingen,
 • back office die verantwoordelijk is voor de operationeel taksen,
 • beleggingsadviseurs,
 • bankbedienden die geconfronteerd worden met vragen van klanten, …

Voorkennis

 Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Een zekere (fiscale) voorkennis van beleggingsproducten is aangewezen.

Programma

Inhoud

Theoretisch kader van de beurstaks

 • Toepassingsgebied
 • Tarieven
 • Plafonds
 • Vrijstellingen
 • Aangifte

Uitbreiding van het toepassingsgebied naar buitenlandse platformen


Praktijkvoorbeelden met aandacht voor deelbewijzen en aandelen in collectieve beleggingsinstellingen en zogenaamde corporate actions

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag opleiding

Uren: 09u30-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Deze opleiding wordt verzorgd door Tim Van den Bruel en Kris Lievens

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Beurstaks: Praktische implementaties - Interesselijst

Beurstaks: Praktische implementaties

 • Beurstaks: Praktische implementaties
  Datum: wachtlijst
 • Beurstaks: Praktische implementaties
  Datum: wachtlijst
 • Beurstaks: Praktische implementaties
  Datum: wachtlijst