Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Praktische update: Het gewijzigde consumentenrecht

Doelstelling

Het nieuwe boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) regelt op algemene wijze de relaties tussen ondernemingen en consumenten.

Boek VI WER is sinds kort ten volle van toepassing op financiële diensten en reglementeert gevarieerde materies als het herroepingsrecht, de overeenkomsten op afstand, buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, verboden praktijken en onrechtmatige bedingen, enz.

Het eerste deel van de opleiding beoogt dan ook een algemeen overzicht (checklist) te geven van de relevante bepalingen van Boek VI WER (o.m. via een aantal praktijkvoorbeelden).

Financiële instellingen handelen echter reeds binnen een strikt gereguleerd kader met betrekking tot consumenten (onder meer het zgn. het Transversale KB werd sinds kort van kracht). Boek VI WER moet aldus worden gelezen in samenhang met de specifieke beschermingsbepalingen van financieel recht (die tot de bevoegdheid behoren van de FSMA).

Het tweede deel van de opleiding bestudeert dan ook de interacties tussen het Boek VI WER en deze sectorspecifieke beschermingsregels.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • inzicht te verwerven in de algemene consumenten- en marktpraktijkenregels, zoals gewijzigd door het nieuwe Wetboek Economisch Recht (Boek VI);
 • de interacties tussen deze algemene regels en de sectorspecifieke beschermingsregels met betrekking tot financiële diensten te bestuderen(e.g. Transversaal KB).

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Compliance Officers;
 • Interne controleurs en auditeurs;
 • Bedrijfsleiders;
 • Verantwoordelijken van juridische diensten en audit;
 • Eenieder die regelmatig in contact komt met consumenten binnen het kader van zijn/haar functie binnen een financiële instelling.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

Deel 1: Checklist vereisten Boek VI WER en praktijkvoorbeelden

 • Algemene informatie aan de markt
 • Prijsaanduiding
 • Vergelijkende reclame
 • Overeenkomsten met consumenten (algemene bepalingen)
 • Overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten
  • Toepassingsgebied
  • Precontractuele informatie
  • Herroepingsrecht
  • Aansprakelijkheid
  • Bewijslast
 • Gezamenlijk aanbod
 • Onrechtmatige bedingen
 • Verboden praktijken
 • Sancties

Deel 2: Interacties met sectorspecifieke beschermingsregels

 • Boek VI als lex generalis?
 • Interactie met het Transversaal KB
 • Interactie met bijzondere financiële wetgeving en praktijkvoorbeelden

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag opleiding

Uren: 13u30-17u (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Klassikaal

Lesmateriaal:

 • Powerpoint presentatie

Datums

Praktische update: Het gewijzigde consumentenrecht - Interesselijst

Praktische update: Het gewijzigde consumentenrecht

 • Praktische update: Het gewijzigde consumentenrecht
  Datum: wachtlijst
 • Praktische update: Het gewijzigde consumentenrecht
  Datum: wachtlijst