Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Belang en rol van interne audit

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • De interne auditor technieken aan te bieden om zich te wapenen voor de toekomst op volgende vlakken:
  • Werkzaamheden
  • Competenties
  • Verwachtingen van de stakeholders
 • Inzicht te geven in de werkdomeinen en verantwoordelijkheden van de interne auditor
 • Kennis te geven van de impact van de functie interne audit
 • Een overzicht te geven van de functie interne audit binnen het “3 lines of defence” model

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de interne auditfuncties in een financiële instelling. 

In het bijzonder:

 • Verantwoordelijken van een interne auditafdeling
 • Medewerkers van een interne auditafdeling
 • Leden van auditcomités
 • Leden van het directiecomité zoals CEO, CFO en CRO, compliance officers, risk managers

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Het is noodzakelijk dat deelnemers weten wat interne audit betekent en wat vandaag de voornaamste taken van een interne auditor zijn.

Programma

Inhoud

 • Hoe zien we de interne auditfunctie evolueren vanuit:
  • Regelgevende context (wat zeggen o.a. NBB/FSMA, Baselcomité, Instituut Interne Auditors…);
  • Ondernemingscontext (wie zijn de stakeholders en wat verwachten zij precies; hoe kunnen diverse verwachtingen gemanaged worden).
 • Positie en rol van interne audit
  • Hoe en waar moet interne audit zich positioneren in de organisatie?
  • Welke verantwoordelijkheden dient interne audit op te nemen?
  • Welke taken dient interne audit uit te voeren?
 • Vereisten inzake samenstelling en vaardigheden
  • Wat is de impact op de samenstelling van interne auditafdelingen,
  • op de competenties van de medewerkers en verantwoordelijken,
  • op gebruikte tools en technieken,
  • op de visie inzake out- of co-sourcing,
  •  …?
 • Interne audit in het "3 lines of defence" model
  • Op welke manier kan de samenwerking met de tweedelijnscontrolefuncties geoptimaliseerd worden?
  • Welke invloed hebben de compliance functie en de risk management functie op de rol van interne audit?
  • Hoe verloopt de coördinatie?
  • Verdienen begrippen zoals de ‘cost of assurance’ en ‘integrated assurance’ meer aandacht?
  • Wat zijn, rekening houdende met de geschetste evolutie, best practices?

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Classroom

 • Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.
 • In kleine groepjes (3 tot 4 personen) wordt er gewerkt rond bepaalde topics.

Opleidingsmateriaal:

 • PowerPoint presentatie

Datums

Belang en rol van interne audit - Interesselijst

Belang en rol van interne audit

 • Belang en rol van interne audit
  Datum: wachtlijst
 • Belang en rol van interne audit
  Datum: wachtlijst
Download PDF