Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

CSR in de banken: hoe krijgen we het in de genen?

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Te verduidelijken waarom CSR/duurzaamheid belangrijk is en aantonen dat het meer is en zou moeten zijn dan het steunen van sociale doelen
 • Inzicht te bieden in hoe CSR/duurzaamheid geïntegreerd kan worden in de operationele processen

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability of Duurzaamheid in een financiële instelling en meer in het bijzonder de reputatie / het imago ervan.

In het bijzonder:

 • CSR managers
 • verantwoordelijken en medewerkers van communicatie-afdelingen
 • verantwoordelijken en medewerkers van marketingafdelingen
 • woordvoerders
 • CRO’s
 • risk managers
 • compliance officers
 • interne auditors

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Een basiskennis van de bankwereld en haar algemene werking is aan te bevelen.

Het is noodzakelijk dat deelnemers weten wat CSR/duurzaamheid betekent.

Programma

Er wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen:

 • Wat betekent “duurzaamheid” voor een bank?
 • Waarom en in wiens belang is duurzaamheid belangrijk voor een bank (de business case van duurzaamheid)?
 • Zijn er kansen/risico’s verbonden aan inzetten op duurzaamheid?
 • Wat zijn de trends op het gebied van duurzaam bankieren, nu en in de komende jaren?
 • Hoe sluit duurzaamheid aan bij andere materiële thema’s binnen de bankensector (zoals client centricity, enhanced risk management, more disclosure/better business reporting, stress testing, etc.)?
 • Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid een plaats krijgt in de operationele processen?
 • Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van integratie van duurzaamheid binnen de financiële sector?
 • Wat zijn, rekening houdende met de geschetste evolutie, best practices?

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel 

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Theoretische opleiding: Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

CSR in de banken: hoe krijgen we het in de genen? - NEW - Interesselijst (kosteloos en zonder engagement)

CSR in banken: hoe krijgen we het in de genen? - NEW

 • CSR in banken: hoe krijgen we het in de genen? - NEW
  Datum: wachtlijst
 • CSR in banken: hoe krijgen we het in de genen? - NEW
  Datum: wachtlijst