Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Anti-witwassen van geld: AML 4 - NEW

Doelstelling

De Anti-Money Laundering directives 4 (AML 4) werden in 2015 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen terrorisme.

Op 20 juli 2017 werd in België gestemd voor een nieuwe wetgeving in anti-witwasbeleid. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? De opleiding geeft u een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van uw kennis over AML.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Inzicht te verwerven in de vierde anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader;
 • Een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 4;
 • U in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Compliance Officers;
 • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
 • Auditeurs en interne controleurs;
 • Bedrijfsleiders;
 • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping). 

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.

Indien u geen of weinig ervaring heeft met witwasregelgeving kan volgende opleiding u een stevige basis bieden: Witwasregelgeving en MiFID verplichtingen in de praktijk.

Programma

Inhoud

 • Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
  • de strijd tegen witwaspraktijken
  • de strijd tegen het terrorisme
 • Omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgisch recht
 • De impact op de verplichtingen van de financiële instellingen wat betreft:
  • de identificatie van de cliënten, met inbegrip van de problematiek van de uiteindelijke begunstigden en de nieuwe benadering van de Politiek Prominente Personen;
  • de aanvaarding van cliënten;
  • het toezicht op de transacties;
  • het melden van verdachte activiteiten aan de bevoegde instanties.
 • De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude.
 • Het systeem van sancties

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.

Datums

Anti-witwassen van geld: AML 4 - 28/03/2019

Anti-witwassen van geld: AML 4

 • Anti-witwassen van geld: AML 4
  Datum: 28-03-2019 09:00 - 28-03-2019 17:00
 • Anti-witwassen van geld: AML 4
  Datum: 28-03-2019 09:00 - 28-03-2019 17:00

Anti-witwassen van geld: AML 4 - Interesse lijst

Anti-witwassen van geld: AML 4

 • Anti-witwassen van geld: AML 4
  Datum: wachtlijst
 • Anti-witwassen van geld: AML 4
  Datum: wachtlijst