Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning

Doelstelling

Een doorgedreven kennismaking tot stand brengen met de meest voorkomende instrumenten van vermogensplanning.

Doelgroep

Deze sessie richt zich tot hen die met een geschikte juridische en fiscale opleiding of ervaring hun inzichten in vermogensplanning willen verruimen en verfijnen.

Voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

Deel 1 - Inleiding tot het huwelijksvermogens- en erfrecht

 • Diverse huwelijksregimes
  • gemeenschap versus scheiding van goederen
 • Wettelijk erfrecht:
  • algemene beginselen, met toepassingen
  • erfrecht van de langstlevende echtgenoot
  • drievoudige keus van de erfgenaam
  • inbreng versus inkorting

Deel 2 - Inleiding tot het successierecht

 • Algemeen:
  • begrip rijksinwoner
  • wettelijke, testamentaire en contractuele devolutie
 • Fictiebepalingen:
  • ongelijke verdeling van de huwgemeenschap
  • schenkingen binnen de drie jaar
  • bedingen ten behoeve van een derde (levensverzekeringen)
  • overdracht ten bezwarende titel met voorbehoud van vruchtgebruik of levenslang recht
 • Tarieven, vrijstellingen en verminderingen:
  • analyse vanuit het Vlaamse gewest met een knipoog naar het Waalse en Brussels Gewest
  • vrijstelling voor familiale ondernemingen en aandelen in het Vlaamse gewest

Deel 3 - Inleiding tot vermogensplanning

 • Algemeen
 • Technieken met effect bij overlijden:
  • de testamenten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de huwelijkscontracten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de samenlevingscontracten: vorm, inhoud, fiscale aspecten
  • de aanwastechnieken voor gehuwden en samenwonenden: vorm, inhoud, fiscale aspecten
 • De techniek met effect bij leven: de schenking
  • vorm (notariële akte, handgift en bankgift)
  • inhoudelijke bepalingen
  • fiscale aspecten
  • controlemechanismen via de burgerlijke maatschap en de levensverzekeringscontracten.

Praktische informatie

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: In deze tweedaagse opleiding wordt kennisgemaakt met de meest voorkomende instrumenten van vermogensplanning, zoals de technieken van aanwas, schenking, huwelijkscontract, testament. Ook de combinatie van schenkingen met de burgerlijke maatschap en de levensverzekeringspolissen zal worden toegelicht. Bij deze opleiding wordt ook gewezen op de mogelijke, latente gevaren bij het opzetten van dergelijke constructies.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning - Interesselijst

Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning

 • Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning - Dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning - Dag 2
  Datum: wachtlijst