Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Kredieten aan starters, zelfstandigen en vrije beroepen - Financiële analyse

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • voor wat de professionelen/natuurlijke personen betreft: inzicht te verwerven in de beperkt beschikbare cijfergegevens van deze beroepscategorie;
 • voor wat de starters betreft: bijdragen tot een adequate beoordeling en interpretatie van het ondernemingsplan/financieel plan.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedereen die in contact staat met professionelen/natuurlijke personen en met starters: zowel commerciëlen als zij die te maken hebben met risico-analyse.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Module 1: Analyse van de exploitatierekening

Deel 1: Concepten

Welke documenten zijn beschikbaar en welke info zit er in vervat?

 • De exploitatierekening
 • De fiscale aangifte en de bijlagen
 • Het aanslagbiljet
 • De loonfiche
 • Voorbeelden en oefeningen

Deel 2: Risico-analyse

 • Analyse van de exploitatierekening
  • Horizontale analyse: evolutie in de tijd
  • Verticale analyse: het belang van de marges
  • Oefeningen
 • Analyse van de terugbetalingscapaciteit
  • Het begrip cashflow
  • Oefeningen

Deel 3: Juridische en praktische aspecten

 • Het huwelijksvermogenstelsel - co-debiteurschap - solidaire borg - kennisname - gevolgen
 • Het gerechtelijke akkoord en het faillissement
 • Verschoonbaarheid van de gefailleerde en bevrijding van de solidaire borg
 • Opzeggen versus opschorten van de kredieten
 • Bespreking van alternatieve financieringsvormen
  • Aanbod van de overheid en privé-investeerders

Module 2: Analyse van het financieel plan

Deel 1: Concepten

 • Wanneer wordt een ondernemingsplan opgesteld?
 • Wat is strategie en hoe maak je een strategisch plan?
 • Wat is een ondernemingsplan?
 • Wat is een financieel plan?
 • Het investeringsplan, het financieringsplan, het liquiditeitsplan en de exploitatiebegroting

Deel 2: Risico-analyse

 • In wat verschilt een financieel plan van een klassieke jaarrekening?
 • Beoordelen van strategie (Swot-analyse, risicomanagement,...)
 • What if?
 • Break-evenanalyse
 • Ratio-analyse
 • Boordtabel 

Deel 3: Case studies

Bespreking van alternatieve financieringsvormen

 • Aanbod van de overheid en privé-investeerders

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Kredieten aan starters, zelfstandigen en vrije beroepen - Financiële analyse - Interesselijst

Kredieten aan starters, zelfstandigen en vrije beroepen - Financiële analyse

 • Kredieten aan starters, zelfstandigen en vrije beroepen - Financiële analyse
  Datum: wachtlijst
 • Kredieten aan starters, zelfstandigen en vrije beroepen - Financiële analyse
  Datum: wachtlijst