Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Fundamenten van betalingsverkeer en digitale evolutie

Doelstelling

Onze betaalsystemen zijn in volle evolutie. Nieuwe technologieën zoals contactloze kaarten en betalingen met de smartphone zijn realiteit. Daarnaast zijn ook meer nieuwe spelers zoals o.a. Google Pay meer en meer actief op de betaalmarkt.

De Europese dimensie in het betalingsverkeer is met de implementatie van de Single European Payments Area (SEPA) begin 2014 nu ook van kracht.

Deze nieuwe dimensie moet ook vanuit de regelgeving gestuurd worden met de wettelijke initiatieven PSD I en PSD II opdat binnen en buiten de nationale grenzen onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen wordt gewerkt.

Objectief van deze opleiding is aldus een algemeen inzicht in de werking en de structuur van het betaalverkeer te geven.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door professionals die een dieper inzicht willen verwerven in het betalingsverkeer.

Voorkennis

Advanced level: Een basiskennis van de bankwereld en haar algemene werking is aan te bevelen.

Programma

Inhoud

Deel 1 – Situering van betalingsverkeer

 • Rol van betalingsverkeer in de bankactiviteit
 • Behoeften van de klant van vandaag en morgen
 • Impact van de digitalisering op het betalingsverkeer

Deel 2 – Het betalingsverkeer in België

 • Overzicht van de belangrijkste betalingsproducten
 • Functie en werking van clearing- en settlement systemen
 • Rol van de Nationale Bank van België

Deel 3 – Regelgevend kader

 • PSD I en PSD II
 • Impact op de klant en het business model van de banken

Deel 4 – Europees betalingsverkeer

 • Doelstelling van SEPA
 • SEPA Credit Transfer en SEPA Direct Debit
 • Functie en werking van Target 2, EBA, clearing en settlement

Deel 5 – Nieuwe tendensen

 • Mobiele betalingen
 • Nieuwe ontwikkelingen

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Fundamenten van betalingsverkeer en digitale evolutie - 27/03/2019

Fundamenten van betalingsverkeer en digitale evolutie

 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op consument
  Datum: 27-03-2019 09:00 - 27-03-2019 12:30
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op business model van banken
  Datum: 27-03-2019 13:30 - 27-03-2019 17:00
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op consument
  Datum: 27-03-2019 09:00 - 27-03-2019 12:30
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op business model van banken
  Datum: 27-03-2019 13:30 - 27-03-2019 17:00

Fundamenten van betalingsverkeer en digitale evolutie - Interesselijst

Fundamenten van betalingsverkeer en digitale evolutie

 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op consument
  Datum: wachtlijst
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op business model van banken
  Datum: wachtlijst
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op consument
  Datum: wachtlijst
 • Fundamenten van betalingsverkeer - impact van betalingsverkeer op business model van banken
  Datum: wachtlijst