Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Fundamenten van de financiële markten

Doelstelling

Deze opleiding geeft een uitdieping van de financiële markten en heeft als doelstelling om:

 • de functies en de risico's van de financiële markten bloot te leggen;
 • de opdeling te maken van de markten en de verschillende participanten;
 • de geldmarkt en de kapitaalmarkt te verduidelijken;
 • een summier overzicht te bieden van de afgeleide producten.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door eenieder die in een kort tijdsbestek een overzicht resp. opfrissing wil krijgen van de financiële markt(en), de producten die erop verhandeld worden en de verschillende actoren.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Wie niet over de nodige voorkennis op vlak van de markten en producten beschikt, raden we aan om de e-learning "Introductie tot de financiële wereld" te volgen.

Programma

Inhoud

Inleiding

 • Definities, obligatiemarkt, aandelenmarkt, valutamarkt, functies van financiële markten, structuur van financiële markten, obligaties vs. aandelen, primaire markt vs. secundaire markt, gereglementeerde markt vs. OTC-markt, geldmarkt vs. kapitaalmarkt;
 • Financiële intermediairs, financiële regulering, Twin Peaks, bepalende factoren voor de vraag naar financiële activa, theorie van de efficiëntiemarkten, behavioral finance.

Geldmarkt

 • Definities, functies van geld, meting van de geldhoeveelheid, Taylor rule, Keynesian economics, theorie van de liquiditeitsvoorkeur, evenwicht op de geldmarkt, verplaatsing van de geldvraag, verplaatsing van het geldaanbod;
 • Wat is een centrale bank, doelstellingen van de Fed, doelstellingen van het Eurosysteem, onafhankelijkheid van de ECB, verschil tussen de Fed en de ECB, financiële stabiliteit;
 • Vereenvoudigde balans van de Fed, open market operaties, discontoleningen, verplichte reserves, monetair beleid in de eurozone, transmissiemechanisme van de ECB, belang van de reële rente, asset purchase programmes, TLTROs;
 • Deelnemers aan de geldmarkt, Treasury Bills, Federal Funds, Repurchase Agreements (repo’s), Certificates of Deposits, Commercial Paper, Banker’s Acceptances, Eurodollars, EONIA.

Kapitaalmarkt

 • Reden van bestaan van de kapitaalmarkt,  soorten obligaties, beheer van het kredietrisico, aandelenbeleggingen, Gordon Shapiro model, financiële indices, markt van hypothecaire leningen, soorten hypothecaire leningen, effectisering;
 • Valutamarkt, Purchasing Power Parity, factoren die de wisselkoersen op lange termijn beïnvloeden, rentepariteit, drie-eenheid van Mundell;
 • Bankbalans en bankwinst, bankbedrijf, activabeheer, passivabeheer, kapitaalgeschiktheid, Return On Assets, Return On Equity, Equity Multiplier, buitenbalansactiviteiten, financiële regelgeving, Basel comité, wettelijke kapitaalvereisten;
 • Shadow banking en financiële innovatie, beleggingsfondsen, soorten beleggingsstrategieën, Belgische fondsenmarkt, Europese regelgeving, structuur van een Belgische Bevek;
 • Verzekeringsmaatschappijen, Solvency II, pensioenplan, Belgisch stelsel van de "3 pijlers", IORP II, investeringsbanken, beursvennootschappen, diensten van brokers, diensten van dealers, Private Equity.

 Beheer van het renterisico

 • Activa en passiva van een bank, activa en passiva van een bedrijf voor consumentenkrediet, duration gap, verandering in het netto-actief, immunisatie van het netto-actief, afdekking van het renterisico met afgeleide financiële instrumenten, obligatiefutures, opties op futures, renteswap.

Conclusies

 • The Future of Financial Services, Deposits & Lending

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Fundamenten van de financiële markten - 01/04/2019

Fundamenten van de financiële markten

 • Fundamenten van de financiële markten
  Datum: 01-04-2019 09:00 - 01-04-2019 17:00
 • Fundamenten van de financiële markten
  Datum: 01-04-2019 09:00 - 01-04-2019 17:00