Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Witwasregelgeving (AML) en MiFID verplichtingen - een globaal overzicht - NEW

Doelstelling

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving, de Mifid-verplichtingen alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
 • de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
 • de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
 • de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van ALM, CFT en MIFID wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Anti-money laundering (AML) en combatting financing of terrorism (CFT) reglementering in de praktijk

 1. Algemene bepalingen
 2. Verplichtingen van de onderworpen entiteiten inzake AML en CFT
  • Organisatie en interne controle
  • Algemene risicobeoordeling
  • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
  • Analyse van atypische verrichtingen
 3. Beperking van het gebruik van contanten
 4. Bevoegde autoriteiten
 5. Sancties
 6. EBA/ESMA-richtsnoeren
  • Sectorale richtsnoeren voor detailbanken  
  • Sectorale richtsnoeren voor “money remitters”

MIFID I verplichtingen in de praktijk

 1. Beschermingsregels van de beleggers
  • Geschiktheids- en passendheidsbeoordeling
  • Execution only
  • Informatieverplichting
 2. Marktintegriteit
  • Optimale uitvoering
  • Verwerking van orders
  • Doorzichtbaarheid
 3. Interne organisatie
  • Controle en compliance
  • Opleiding en bewaren van documentatie
 4. Gedragscode
 5. Belangenconflicten
 6. Reporting

MIFID II: Belangrijkste wijzigingen (circulaire FSMA 18/07/2017)

 1. Uitbreiding van de toepassing
 2. Product-governance
 3. Provisies, commissies en vergoedingen
 4. Beleggingsadvies en onafhankelijk advies
 5. Zorgplicht
 6. Beste uitvoering en beste selectie
 7. Informatie en opnemen van telefoongesprekken
 8. Kennis en ervaring van de personeelsleden

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal

 • PowerPoint presentatie

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Datums

Witwasregelgeving en MiFID verplichtingen - een globaal overzicht - Interesselijst

Witwasregelgeving (AML) en MiFID verplichtingen - een globaal overzicht

 • Witwasregelgeving en MiFID verplichtingen - een globaal overzicht
  Datum: wachtlijst
 • Witwasregelgeving en MiFID verplichtingen - een globaal overzicht
  Datum: wachtlijst