Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Assets en Liabilities Management

Doelstelling

Met “Assets and Liabilities Management” wordt bedoeld het optimaliseren van de bankbalans in functie van risico’s en return.

Als ALM-risico’s worden typisch de zogenaamde marktrisico’s beschouwd: Renterisico, Liquiditeitsrisico, Investeringsrisico’s. In een ALM-afdeling van een financiële instelling zal men deze risico’s eerst en vooral zo goed mogelijk trachten in te schatten.

Vervolgens zal men de afweging maken welke risico’s aanvaardbaar zijn en zal men eventueel indekkingsstrategieën opstellen.

Binnen deze cursus worden behandeld:

 • Inzicht in de ALM-logica en geleidelijke opbouw van de verschillende bouwstenen
 • Analysetechnieken / Inschatten van de risico’s
 • Actie en reactiestrategieën: technische en financiële aanpassingen aan de balans, commerciële acties
 • Real life Case Studies / ALM Tool
 • Omkadering van het programma door ALM-deskundigen van banken

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

 • Jonge kaderleden van thesaurie-afdelingen, planningsdiensten...
 • Leidinggevende kaderleden in diensten of afdelin­gen die met beslissingen van het AL-comité te maken hebben
 • Kaderleden van regionale zetels die betrokken zijn bij de planning en het strategisch beleid van hun instelling.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Dag 1:

Analysetechnieken ALM voor rente en liquiditeitsrisico

 • Meten en beheren van intrestrisico/liquiditeitsrisico
 • Inkomensbenadering vs. marktwaardebenadering
 • Technieken (statisch en dynamische analyse)
  • Gap-Techniek, vervaldagenboek...
  • Duration, Net Present Value, simulaties
 • Case studies renterisico en liquiditeitsbeheer

Dag 2:

 • Niet looptijdgebonden producten in ALM
 • Hypothecaire kredieten
 • Liquiditeit and funding
 • Samenhang tussen doelstellingen en risico’s
 • Ad hoc topics: IFRS issues voor ALM

Praktische informatie

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Assets & Liabilies Management - Interesselijst

Assets & Liabilities Management

 • Assets & Liabilities Management - Dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Assets & Liabilities Management - Dag 2
  Datum: wachtlijst
Download PDF