Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Update: The US Qualified Intermediary (QI) regime

Doelstelling

Deze opleiding QI (Qualified Intermediary) kadert in de wettelijke verplichting om als QI voldoende vorming aan te bieden aan alle medewerkers die in aanraking komen met de inhouding van Amerikaanse bronheffing en de klantenidentificatie / rapportering die daarmee gepaard gaat. De meeste financiële instellingen met QI statuut zullen hierover geaudit worden in de loop van 2018.

Deze opleiding heeft als doelstelling een algemeen overzicht te geven van:

 • de werking van het QI regime;
 • de vereisten inzake klantenidentificatie en valkuilen inzake witholding;
 • de verplichte 'compliance programma's' en de in 2018 geplande review (audit);
 • de integratie tussen QI enerzijds en FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en CRS (Common Reporting Standard) anderzijds;
 • het belang van de coherentie tussen de diverse fiscale klantendata voor iedere financiële instelling. 

 

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • door iedereen die met Amerikaanse bronheffing, klantenidentificatie of QI rapportering in aanraking komt. In het bijzonder:
  • Het departement securities
  • De dienst klantenidentificatie (zowel particuliere klanten als entiteiten)
  • De fiscale afdeling / operationele fiscale dienst
  • Interne audit (met fiscale specialisatie of met de opdracht om de QI review/audit intern uit te voeren)

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

 • QI: de basis
 • QI Identificatie particulieren en entiteiten
 • QI withholding
 • QI reporting
 • Compliance program en  de geplande review (Audit) in 2018
 • QI vs. FATCA
 • QI vs. CRS
 • Coherentie fiscale data

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag

Uren: 13u30 tot 17u00 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie: Deze opleiding wordt gegeven in het Engels!

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema's en herkenbare situaties, of cases staan centraal. Tegelijk overladen onze trainers u niet met wetsartikelen, ..., maar ze spreken de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Opleidingsmateriaal: 

 • PowerPoint presentatie

Datums