Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Fundamenten van de fiscaliteit

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • Medewerkers praktijkgericht te leren antwoorden op concrete vragen van bankcliënten;   
 • Een bevredigend antwoord te kunnen formuleren binnen de grenzen van hun functie en zonder afbreuk te doen aan het imago en de reputatie van de bank.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • medewerkers van de commerciële diensten;
 • tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten;
 • bankmedewerkers die uit de aard van hun functie, of door contacten met cliënteel, vaak geconfronteerd worden met "fiscaal" georiënteerde vragen.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Personenbelasting

 • Aangifteplicht, taxatietermijnen, sancties
 • Hoe worden de belastingen berekend?
 • Invloed van de gezinssituatie op de verschuldigde belasting
 • Inkomsten van onroerende goederen en intrestaftrek
 • Beroepsinkomsten van werknemers
 • Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders en zelfstandigen
 • Beroepskosten

Langetermijn- en bouwsparen

 • Belastingverminderingen langetermijnsparen en bouwsparen
 • Bedragen waarvoor vermindering kan worden bekomen
 • Voorwaarden waaraan de contracten moeten voldoen
 • Taxatie van de individuele levensverzekering en het pensioensparen
 • "Belastingvrije contracten" - Tak 21
 • Vergelijking van de verschillende bank- en verzekeringsproducten

Roerende inkomsten

 • Overzicht van de 4 categorieën van roerende inkomsten
 • Roerende voorheffing en vrijstelling roerende voorheffing
 • Taksen
 • Fiscale aspecten van het beleggen in obligaties, aandelen, sicav's en tak 23 levensverzekeringen
 • Gevallen van herkwalificatie
 • Vergelijking van de verschillende bank- en verzekeringsproducten

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Extra info: Korte theoretische uiteenzettingen vormen de inleiding op praktijkvoorbeelden, oefeningen, en een analyse van concrete gevallen in kleine groepjes. Bespreking van artikels, gevolgd door groepsanalyse, maken deel uit van de opleidingsmethode.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums

Fundamenten van de fiscaliteit - Interesselijst

Fundamenten van de fiscaliteit

 • Fundamenten van de fiscaliteit
  Datum: wachtlijst