Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

Inleiding bankboekhouden

Doelstelling

Deze opleiding biedt u een eerste kennismaking met de toepassingen van de boekhouding binnen de bankwereld. U leert enkele principes van de bankboekhouding toepassen aan de hand van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk, waarbij u telkens een uitgebreide uitleg krijgt over de gebruikte boekingen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

 • Aan de slag te gaan met de basisaspecten van het bankboekhouden;
 • De kredietverlening te leren kaderen binnen de bankboekhouding;
 • Kennis te verwerven over eigen vermogen, vaste activa en exploitatiekosten;
 • Kennis te maken met de eigenschappen van de effectenportefeuille.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Werknemers die tijdens hun opleiding weinig kennis hebben verworven van boekhoudkundige principes, maar die toch boekhoudtoepassingen moeten voorbereiden, bijvoorbeeld informatici;
 • Alle werknemers die de opleiding 'Alle aspecten van bankboekhouden' willen volgen, maar nog niet over de nodige voorkennis beschikken;
 • Alle werknemers die een heropfrissing willen van de boekhoudkundige principes en die niet de diepgaande opleiding 'Alle aspecten van bankboekhouden' wensen te volgen.

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Vijf halve dagen:

Opleidingsdag 1 

 • Gemeen boekhoudrecht en bancaire boekhouding: basisbegrippen
  • Wat is boekhouding?
  • Waarom boekhouding?
  • De algemene principes van de boekhouding
  • De methode van de dubbele boekhouding
  • Het boekhoudgeschrift
  • Het boekingsstuk
  • De wettelijke boeken
  • Boekhoudrapportering
  • Verschil tussen activa, passiva, kosten en opbrengsten
  • Wat is een post buiten-balanstelling?
 • Algemeen kader van de bancaire boekhouding

Opleidingsdag 2

 • De bancaire boekhouding: De kredietverlening
  • Cliënten-kredietinstellingen
  • Kredietenverlening binnen balans
  • Kredietenverlening buiten balans
  • Wat is een kredietlijn?
  • Wat is een waarborg?

Opleidingsdag 3

 • De bancaire boekhouding: Eigen vermogen, vaste activa en exploitatiekosten: De depositowerving
  • Cliënten-kredietinstellingen
  • Zichtrekeningen
  • Termijndeposito's

Opleidingsdag 4

 • De bancaire boekhouding: De effectenportefeuille
  • Emissies, trading- en beleggingsportefeuille
  • Financiële vaste activa
 • De bancaire boekhouding: De dienstverlening
  • Open bewaarneming
  • Incassering van waarden
  • Het betalingsverkeer

Opleidingsdag 5

 • De bancaire boekhouding: De boekhoudkundige afsluiting

Voorbereiding deelnemers:

De deelnemers worden verzocht een rekenmachine mee te brengen.

Opbouw opleiding:

De pedagogische aanpak is zeer pragmatisch: het aanleren van de concepten wordt onmiddellijk met oefeningen geïllustreerd.

Praktische Informatie

Duurtijd: 5 halve dagen opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Punten: 6u bijscholingspunten bank

Methodologie

Vorm: Classroom 

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Initiatie bankboekhouding - 5 keer 1/2 daagse opleiding: 26/02/2015, 12/03/2015, 19/03/2015, 26/03/2015 en 02/04/2015

Inleiding bankboekhouden

 • Inleiding bankboekhouden - dag 1
  Datum: 18-02-2019 09:00 - 18-02-2019 12:30
 • Inleiding bankboekhouden - dag 2
  Datum: 25-02-2019 09:00 - 25-02-2019 12:30
 • Inleiding bankboekhouden - dag 3
  Datum: 11-03-2019 09:00 - 11-03-2019 12:30
 • Inleiding bankboekhouden - dag 4
  Datum: 18-03-2019 09:00 - 18-03-2019 12:30
 • Inleiding bankboekhouden - dag 5
  Datum: 25-03-2019 09:00 - 25-03-2019 12:30

Inleiding bankboekhouden - 5 keer 1/2 daagse opleiding - 18 & 25/02/2019 & 11, 18 & 23/03/2019

Inleiding bankboekhouden

 • Inleiding bankboekhouden - dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 3
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 4
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 5
  Datum: wachtlijst

Inleiding bankboekhouden - 5 keer 1/2 daagse opleiding - Interesselijst

Inleiding bankboekhouden

 • Inleiding bankboekhouden - dag 1
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 2
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 3
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 4
  Datum: wachtlijst
 • Inleiding bankboekhouden - dag 5
  Datum: wachtlijst