GDPR in de praktijk - E-learning - NEW

Doelstelling

Belangrijke mededeling:

Febelfin Academy lanceert haar nieuw online leerplatform dat u nog beter zal begeleiden in uw opleidingservaring.

Dit heeft tot gevolg dat u de tijd heeft om deze e-learning af te leggen tot 19 december op het huidige leerplatform. Na die datum is het niet meer mogelijk op te starten of verdere onderdelen af te werken op het huidige platform. U zal pas opnieuw toegang hebben tot ons nieuwe platform op 3 januari via een registratiemail met een nieuwe login die u van ons zal ontvangen. Al uw reeds behaalde certificaten zullen hier ook beschikbaar zijn.

Wij raden u aan om uw opleiding af te werken en uw bijhorend certificaat te downloaden voor 19 december. Zoniet verliest u de mogelijkheid om uw bijscholingspunten nog voor het einde van 2018 te behalen en verliest u de reeds afgelegde onderdelen gezien de historiek van uw e-learning niet kan worden opgeslagen tijdens de migratie naar het nieuwe platform. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen u alvast veel leerplezier.

 

Het Febelfin Academy team

Op 25 mei 2018 is de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving wil persoonsgegevens beter beschermen. Aan de hand van deze opleiding bieden we een antwoord op de vragen die u als werknemer heeft over GDPR.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • aan te geven waarover GDPR gaat en welke gegevens deze wet beschermt;
 • een overzicht te geven van de rol van bedrijven en organisaties bij het beschermen van persoonsgegevens;
 • u wegwijs te maken in de rechten en plichten die u heeft als burger en als werknemer;
 • het aanbieden van handvaten om de GDPR-wetgeving vlot toe te passen en misbruik tegen te gaan.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • alle medewerkers die gebruik maken van persoonsgegevens.

Voorkennis

Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

De opleiding bestaat uit twee interactieve modules waarin theorie, filmpjes en oefeningen gecombineerd worden.

Inhoud

Module 1

De impact van de GDPR-wetgeving op persoonsgegevens:

 • Eerst komt jouw privacy in het internettijdperk aan bod. Weet jij nog welke bedrijven en websites toegang hebben tot jouw privégegevens?
 • In het tweede deel zoomen we in op GDPR: waarover gaat deze wet, en hoe beschermt hij persoonsgegevens?
 • Daarna bekijken we hoe persoonsgegevens verwerkt worden, en waar de verwerker rekening mee moet houden.
 • Tot slot staan we stil bij de rechten van een persoon: kun je bijvoorbeeld gegevens laten wijzigen of zelfs wissen?

Module 2

De impact van de GDPR-wetgeving op organisaties en de verantwoordelijkheid van werknemers:

 • Eerst nemen we het wettelijk kader onder de loep: wanneer mag je gegevens verwerken en hoe moet je dat doen?
 • In het tweede deel focussen we op diensten en toepassingen: waarmee moet je rekening houden als je een nieuw product ontwikkelt?
 • Nadien kom je meer te weten over hoe je gegevens beschermt tegen misbruik, en welke maatregelen van jou verwacht worden als het toch fout gaat.
 • Tot slot kijken we welke personen en instanties een rol spelen in de bescherming van jouw privacy. Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking en wie oefent controle uit?

De cursus wordt afgesloten met een test, die bij een positief resultaat (75% of meer) recht geeft op bijscholingspunten in het kader van de permanente bijscholing.

Praktische informatie

 • Duurtijd: 30 min.

Informatie inschrijving

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u per mail een factuur op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot de E-learning.

Methodologie

Type opleiding:

 • E-learning: U kunt deze opleiding via e-learning volgen door gebruik te maken van een online leerplatform.

Opleidingsmateriaal:

 • Online leerplatform

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 §1,1°, A, a) van de wet van 4 april 2014.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

GDPR in de praktijk - E-learning - NEW

GDPR in de praktijk - E-learning

 • GDPR in de praktijk - E-learning
  Datum: wachtlijst
 • GDPR in de praktijk - E-learning
  Datum: wachtlijst
 • GDPR in de praktijk - E-learning
  Datum: wachtlijst
 • GDPR in de praktijk - E-learning
  Datum: wachtlijst