De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): algemene module - E-learning - NEW

Doelstelling

Belangrijke mededeling:

Febelfin Academy lanceert haar nieuw online leerplatform dat u nog beter zal begeleiden in uw opleidingservaring.

Dit heeft tot gevolg dat u de tijd heeft om deze e-learning af te leggen tot 19 december op het huidige leerplatform. Na die datum is het niet meer mogelijk op te starten of verdere onderdelen af te werken op het huidige platform. U zal pas opnieuw toegang hebben tot ons nieuwe platform op 3 januari via een registratiemail met een nieuwe login die u van ons zal ontvangen. Al uw reeds behaalde certificaten zullen hier ook beschikbaar zijn.

Wij raden u aan om uw opleiding af te werken en uw bijhorend certificaat te downloaden voor 19 december. Zoniet verliest u de mogelijkheid om uw bijscholingspunten nog voor het einde van 2018 te behalen en verliest u de reeds afgelegde onderdelen gezien de historiek van uw e-learning niet kan worden opgeslagen tijdens de migratie naar het nieuwe platform. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en wensen u alvast veel leerplezier.

 

Het Febelfin Academy team

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering blijft razend actueel. Op 18 september 2017 werd in België de nieuwe wetgeving in anti-witwasbeleid gepubliceerd. Deze algemene opleiding geeft u de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen uw financiële instelling toe te passen. Naargelang uw noden krijgt u extra informatie over bank- of verzekeringsactiviteiten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 • de begrippen witwassen en terrorismefinanciering uit te leggen en de bestanddelen ervan te bespreken;
 • aan de hand van het klantenproces, een praktisch overzicht te geven van de verplichtingen waaraan financiële instellingen moeten voldoen in de strijd tegen het witwassen en de terrorismefinanciering;
 • zicht te geven op indicatoren die kunnen wijzen op witwassen en/of terrorismefinanciering.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • alle medewerkers binnen een financiële instelling:
  • medewerkers van banken;
  • medewerkers van verzekeringsinstellingen.

Voorkennis

Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

De E-learning bestaat uit theorie, oefeningen en cases met praktijkvoorbeelden om op een interactieve manier bij te leren.

 • Definities en historiek
  • Begripsomschrijving en wettelijk kader;
  • AML en CFT in de praktijk;
  • Drie fasen waarbij witwasoperaties plaatsvinden.
 • Risico’s en risicogebaseerde benadering:
  • algemene en individuele risicobeoordeling: wat zijn risicofactoren;
  • risicobeperking;
  • klant onboarding:
   • klantonderzoek,
   • risicobeoordeling, 
   • klantaanvaarding, 
   • cases;
  • monitoring van zakelijke relaties en transacties:
   • eerste- en tweedelijnstoezicht, 
   • risicobenadering, 
   • knipperlichten die wijzen op witwasoperaties, 
   • cases;
  • respons: 
   • weigering of behoud van de zakelijke relatie, 
   • cases.
 • Maatregelen op niveau van de Organisatie:
  • ‘Anti-Money Laundering Compliance Officer’ (AMLCO) en een verantwoordelijke van het Directiecomité;
  • beleid;
  • training en sensibilisering;
  • ‘Klokkenluider’systeem;
  • bewaarplicht.

Na het beëindigen van de E-learning kunt u online een test afleggen. U maakt hiervoor de keuze tussen vragen met een focus op bank- of verzekeringsactiviteiten. Het afleggen van de test geeft u recht op bijscholingspunten. Wanneer u 60% of meer behaalt, ontvangt u een bijscholingscertificaat.

Praktische informatie

Duurtijd: 2 uur

Informatie inschrijving

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u per mail een factuur op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot de E-learning.

Methodologie

Type opleiding: E-learning. U kunt deze opleiding via E-learning volgen door gebruik te maken van een online leerplatform. Aan de hand van theorie, oefeningen en cases kunt u zich voorbereiden op de online test.

Opleidingsmateriaal: E-learning

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 §1,1°, A, a) van de wet van 4 april 2014.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): E-learning

De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT)

 • De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): E-learning
  Datum: wachtlijst
 • De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): E-learning
  Datum: wachtlijst
 • De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): E-learning
  Datum: wachtlijst