Taaltraining: le français bancaire - E-learning met individuele coaching op afstand

Doelstelling

Moet u vaak in het Frans communiceren op uw werk? Vindt u het soms moeilijk om u helder uit te drukken in het zakelijk Frans tijdens contacten op de werkvloer of daarbuiten? Voelt u zich niet altijd even zelfzeker om mondeling of schriftelijk te communiceren in het Frans? 

Deze opleiding heeft als doelstelling om de taalkennis en taalvaardigheden van de deelnemers te onderhouden en te verhogen wat betreft hun algemeen zakelijk taalgebruik met focus op de banksector.   

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door kandidaten die op eigen tempo aan de slag willen gaan op een oefen- en leerplatform.

Voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Het systeem is toegankelijk met pc/laptop, tablet en smartphone. Het is 24/24 en 7/7 online beschikbaar en u hoeft geen software te downloaden.

Het systeem bestaat uit 4 onderdelen:

Dashboard: Hier vindt u activiteiten (audio, video, oefeningen, ...) gericht op communicatie in een bancaire context.

Woorden leren: In deze module kunt u specifieke, zakelijke woordenschat inoefenen via drill zoals bv. bancair, financieel, verzekeringen, juridisch, … 

Grammatica leren: In deze module kunt u de belangrijkste grammaticale items consulteren en aan de hand van meer dan 500 gerichte oefeningen verder inoefenen.

Coaching per telefoon: Tijdens deze motivatiemomenten kunnen de deelnemers de fouten met de coach bespreken en vragen stellen over problemen die ze ondervinden bij het gebruik van de doeltaal in de praktijk. Ze krijgen extra uitleg en oefeningen op maat via het e-learningplatform. Op het einde meet de coach de progressie en maakt een rapport op.

Daarnaast hebt u toegang tot diverse statistieken en links.

Praktische informatie

Extra info:

Stap 1: Intake/test

  • Online test (grammatica/woordenschat) – duurtijd: ongeveer 30 min.
  • Test per telefoon/Skype (gespreksvaardigheid) - duurtijd: ongeveer 10 min.

Stap 2: Toegang e-learning

  • Toegang tot het platform voor 6 maanden. De inhoud is aangepast aan de zakelijke sector en uw taalniveau.

Stap 3: Individuele coachingsessies

  • 6 individuele coachingsessies van 20 minuten, tijdstippen af te spreken na overleg met de lesgever. 

Methodologie

Vorm: E-learning

Lesmateriaal: Online leerplatform

Datums

Taaltraining: le français bancaire - e-learning met individuele coaching op afstand

Taaltraining: le français bancaire - e-learning met individuele coaching op afstand

  • Taaltraining: le français bancaire - e-learning met individuele coaching op afstand
    Datum: wachtlijst
  • Taaltraining: le français bancaire - e-learning met individuele coaching op afstand
    Datum: wachtlijst