Doelgroep

De opleidingsprogramma's zijn ter beschikking van alle medewerkers van een beursvennootschap/ bank die ressorteert onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen (PC nr. 309), als die medewerkers beantwoorden aan de volgende criteria:

  • de bedienden van minstens 50 jaar oud,
  • de bedienden van minstens 40 jaar oud die bedreigd zijn door ontslag,
  • de bedienden die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding,
  • de bedienden met een verminderde arbeidsgeschiktheid,
  • de jongere bedienden die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming,
  • de bedienden die wegens reorganisatie of wegens informatisering significante moeilijkheden hebben met de omschakeling,
  • werknemers die op het ogenblik van hun indiensttreding niet over voldoende relevante ervaring beschikken,
  • de laaggeschoolde bedienden.