Financiële steun

Het Paritair Fonds neemt de cursus- en seminariekosten volledig voor zijn rekening. Documentatie en koffiepauzes zijn inbegrepen voor de opleidingen van één dag of langer.

Bij een ongewettigde afwezigheid zal de cursus- of seminariekost alsnog gefactureerd worden aan de werkgever.