Algemene info

In uitvoering van de sectorale akkoorden die in 2007 in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen (PC 309) werden gesloten, hebben de sociale partners van het PC 309 ook voor 2018 een opleidingsplan StartFin uitgewerkt ter bevordering van de vorming van personeelsleden van de beursvennootschappen die aan het profiel van “risicogroepen” beantwoorden.

Voortbouwend op de ervaring met onderwijs voor risicogroepen en door onder meer gebruik te maken van de know-how en het cursusmateriaal van Febelfin Academy vzw, kunnen de sociale partners u een uitgebreid en actueel programma aanbieden: